Svalbovikens Trafik AB firar 100 år

NYHET
March 1, 2024
Bildtext: Företagsamma familjen Pettersson – Hans, Annette, Claes och Gunilla utanför kontoret.

Det var 1924 som Sven Pettersson startade Svalbovikens Bilstation som senare namnändrades till Svalbovikens Trafik AB. Det första fordonet som köptes in var en kombinerad lastbil/buss. Den första riktiga bussen inköptes året efter och man började köra linjetrafik till Eskilstuna.

1932 bildades Näshulta Omnibusbolag tillsammans med Ivar Söderberg, Spången, som då hade linjekoncession på busslinjen Hedensö-Eskilstuna. Sven Pettersson blev vid andra världskrigets utbrott 1939 den förste i Sverige som köpte ett gengasaggregat som eldades med träkutsar istället för stenkol.

Svalbovikens Trafik AB bildades 1945 då den enskilda firman Svalbovikens Bilstation blev aktiebolag.

Diabasverksamheten tog sin början 1954 då man på Gårdängs mark i Svalboviken, som tidigare köpts in av Sven Pettersson, fann den vulkaniska bergarten diabas. Den används som tillsats i asfalt och som råmaterial för tillverkning av isoleringsmaterialet stenull.

Ett generationsskifte skedde 1970 då Sven Petterssons son Hans blev VD för Svalbovikens Trafik AB. Sven Pettersson avled 1998, 95 år gammal.

1999 firade Svalbovikens Trafik AB sitt 75-årsjubileum. Koncernen omfattade då Svalbovikens Kross AB med bergbrytning, Svalbovikens Trafik AB med lastbilstransporter och Svalbovikens Buss AB med persontransporter. Företagen harde då totalt 50 anställda och 15 extraanställda.

Hans och Gunilla Petterssons son Claes tog över som VD i de tre bolagen år 2000.

Året därpå genomfördes ytterligare ett generationsskifte då dottern Annette och sonen Claes erhöll aktierna i bolagen.
Hela bussverksamheten såldes 2016 till Håbobuss.

2023 köptes Hökhult 1:1, granne med nuvarande diabasbrottet, för att trygga framtida behov av bergarten diabas.

Koncernens historia är omfattande med en mängd olika verksamhetsgrenar som exempelvis krossning och transport av  diabas och isolering, distribution av eldningsolja och diesel, skolbusstransporter, färdtjänst  och sjukresor, transportledare med följebil för breda, höga, långa och tunga fordonstransporter samt asfaltstillverkning.

Inför årsskiftet 2023/2024 och 100-årsfirandet har företagen 25 anställda, en stor fordonspark, släp, lastmaskiner, grävmaskiner, krossar och sorteringsverk och diabasverksamheten är omfattande med krossning till olika dimensioner, sortering och leveranser.

Grattis till de 100 åren!

/LENA LINDHOLM

Omslagsbilden på Näshultabygden 2024 visar på en livlig verksamhet i diabasbrottet. I Hembygdsföreningens årsskrift kan du läsa mer om Svalbovikens Trafik AB.