Svalboviksbadet redo för badsäsongen

NYHET
May 6, 2022

Nu är badet i Svalboviken redo att ta emot alla badsugna igen tack vare det arbete som utförts av medlemmar i Näshulta Brandkår.

Hans Eriksson berättar att en ny nästan 8 m lång tvärbrygga har byggts ihop och lagts dit. Förra sommaren gick det inte att få tag på flytblock till den nya bryggan förrän säsongen var nästan slut vilket innebar att arbetet fick lov att vänta tills i år.

Bottnen under bryggorna har rensats från gamla rör som hållit fast tidigare bryggor och dasset som sjunkit ner i marken har lyfts upp. Mycket välkomna initiativ för alla dem som utnyttjar badet.

/LENA LINDHOLM