Vad händer med Näshultasjön - allmänt möte 15/2

NYHET
February 8, 2024

Inbjudan till allmänt möte angående Näshultasjön den 15 februari kl 1800 i Näshulta kommunalhus.

Vi undertecknade organisationer har bjudit i kommunens politiska partier för att ställa frågor kring kommunens planering av att göra hela Näshultasjön till Eskilstunas reservvattentäkt år 2030.
Vi vill givetvis att så många Näshultabor som möjligt kommer för att bilda sig en uppfattning vad en reservvattentäkt innebär.

En del frågor som dykt upp hos oss är:
- Kommer man få köra motorbåt i Näshultasjön?
- Räcker våra nyligen investerade enskilda avlopp till?
- Kommer djur att få beta och upprätthålla vårt öppna landskap vid sjön?
Det finns säkert många fler frågor att ställa på plats.

Välkomna!

Näshulta Intresseförening, Husbyrekarne och Näshulta Pastorat
och LRF.