Flytta hit?

Här hittar du nyttig information om du funderar på att flytta till Näshulta.

Skulle du vilja bo på landet?


I takt med att tempot ökar i städerna drömmer många människor om en ny, mindre hektisk tillvaro. Det gör att fler och fler söker sig till landsbygden för att få en annan typ av kvalitet i livet.

På landet är du inte ständigt omgiven av bilar, människor, ljud och annat som kan bidra till ökad stress. Här kan du bo ostört om du vill det, med naturen runt husknuten och ren och klar luft. På landet kan drömmen om hästgården, den egna skörden eller att bara vara i tystnaden förverkligas.

I Näshulta finns närheten till sjöar med bad, båtliv och fiske, och skogen möjliggör tillfällen till både jakt, bär- och svampplockning eller bara härlig vandring.

De flesta av barnen i bygden går i en liten personlig friskola (barn upp till årskurs 6) som inte är vinstdriven. Det skapar en trygg miljö som är viktig för deras framtida utveckling.

En av de största behållningarna av att bo i Näshulta är den samhörighet som finns i här. Det är en levande landsbygd full med kreativa människor och eldsjälar som ser till att vi ständigt utvecklas.


Årets landsbygd i Sverige 2019

Näshultabornas långvariga och brinnande engagemang för sin bygd, resulterade år 2019 i att Näshulta Intresseförening utsågs till Årets Landsbygdsgrupp i Sverige.

Priset vanns i konkurrens med 41 andra nominerade kommuner och delas ut av organisationen Hela Sverige ska leva.

Enligt motiveringen har Näshulta ”förmågan att samhandla och samnyttja bygdens resurser och själva ta tag i och ta ansvar för utvecklingen av bygden.”

Utnämningen är ett kvitto på allt jobb som alla eldsjälar lagt ner under 30 – 35 års tid, och något som vi Näshultabor är mycket stolta över!

Årets landsbygd 2019

"Näshulta-andan"

Vi som bor på landsbygden tar ofta hjälp av varandra. Det i sin tur skapar en känsla av gemenskap. I Näshulta har den gemenskapen och drivkraften skapat ett särskilt begrepp - Näshulta-andan. Det är ett begrepp som nått långt utanför bygdens gränser, och människor är ofta nyfikna på vad som händer här ute. Vad är det som skapar den unika andan som finns här?

Det finns en enorm kraft bland de boende i bygden och en stark, mångårig tradition att ta saken i egna händer. Listan är lång på positiva initiativ som tagits här genom åren - byggandet av Näshultagården med gymnastiksalen och friskolan är två lysande exempel. Att bygden gick ihop och skapade en förening för att dra ut fiber en annan.

Kulturlivet är också blomstrande, bl.a. genom Kulturdagarna, då bygdens Kulturförening en gång per år arrangerar en hel vecka av aktiviteter, främst med musik från nationellt kända artister. En av dagarna är bara för barnen, då är alla aktiviteter gratis till följd av sponsorer som går in och täcker kostnaderna.

Sedan 1987 arrangeras även den välbesökta Näshultadagen en gång per år i augusti.

Inget av det här vore möjligt utan bygdens eldsjälar. Eldsjälar som brinner för sin bygd och som lägger tid och kraft på att vara en del av utvecklingen - i sann Näshulta-anda!

Näshulta framtid

Näshulta framtid är en ideell förening som arbetar för att Näshulta långsiktigt ska fortsätta att vara en levande landsbygd.

Föreningen bildades 2002 för att marknadsföra Näshultabygden som en attraktiv boendemiljö. Målgruppen var framförallt barnfamiljer. En mängd lyckade aktiviteter genomfördes, som t ex konserter, för att lyfta fram och visa bygdens livskraft.

Arbetet drevs och finansierades som ett EU-projekt inom Våg 21 och slutredovisades 2003.

När så Eskilstuna kommun inför 2004 års budget började utreda om bl.a. Näshulta skola skulle läggas ned till följd av sviktande elevunderlag, såg Näshulta framtid det som en mycket viktig uppgift att säkra skolans framtid. För att bidra till finansieringen och bredda engagemanget värvades medlemmar till föreningen brett bland bygdens innevånare och företagare.

För att minska trenden med sviktande elevunderlag lades fokus för Näshulta framtids verksamhet på boende och skola/förskola. För att kunna öka inflyttning krävdes nämligen att fler bostäder skapades (hyres-, köp- och byggobjekt), att lediga platser kunde erbjudas på förskolan, samt att skolan kunde marknadsföras till blivande Näshultabor som ett attraktivt och bra val. För att kunna göra det krävdes viss utveckling av densamma.

I samband med utredningen om eventuell nedläggning av skolan tog ledande politiker och tjänstemän från Eskilstuna kommun, kontakt med bl.a. Näshulta framtid för att diskutera vad man tillsammans kunde göra för att bevara skolan. Den dialogen har sedan upprätthållits och varit av väsentlig betydelse.

Näshulta friskola drivs nu av Näshulta framtid och omfattar tre förskoleavdelningar samt årskurserna förskoleklass upp till åk 6. Skolan drivs utan vinstkrav där eventuell vinst återförs till verksamheten.

Idag ligger Näshulta Framtids fokus endast på skolan, medan den övriga utvecklingen drivs vidare av bl.a. av Näshulta Intresseförening med projektet Näshulta Vision.

Näshulta fiber

Näshulta fibers ekonomiska förening genomförde 2015 – 2019 en fiberutbyggnad i Näshulta med hjälp av stödmedel från Länsstyrelsen.
Detta så att det ska finnas lika goda förutsättningar här som i större samhällen att kunna bo, driva företag och hänga med i utvecklingen.

Ca 90-95% av de bofasta har anslutit sig till nätet, och enligt föreningen är det rekord för ett byanät i den här storleken. Nätet omfattar totalt ca 12 mil och byggnationen tog 18 månader att genomföra, plus några års förberedande arbete med att söka bidrag, upphandling och diverse myndighetskontakter.

Näshulta fibers hemsida hittar du aktuell information såväl som rapportering från projektets genomförande.


Trygghetsboende

Rosendal är Näshultas trygghetsboende som består av 16 lägenheter och en samlingslokal.
Ett trygghetsboende är en boendeform som erbjuder utökad service för personer som fyllt 70 år. På Rosendal finns en värdinna som tillsammans med hyresgästerna skapar olika aktiviteter. Bland annat spelar de boule, bingo och poker, åker på utflykter och har gympapass tillsammans.

(Under 2020 kommer det även att byggas ett nytt trygghetsboende med 16 lägenheter i fyra huskroppar på en del av fastigheten Näshulta-Ökna)

Butiker

Närmaste livsmedelsbutiker hittar du inne i Eskilstuna och i Julita, där Julitahallen ligger. Det är en ICA-butik med fullt sortiment.


Näshulta Vision

– Tillsammans utvecklar vi landsbygden

Näshulta Vision är ett två-årigt projekt som arbetar med att driva utvecklingen i Näshulta framåt.

Vi vill visa att landsbygden är en kraft att räkna med genom att gemensamt arbeta för att nå våra långsiktiga mål, som slogs fast på Bystämman 2018 - 65 nya arbetstillfällen och 65 nya barn i friskolan. Näshulta Vision är en gemensam blick framåt och ett löpande samspel för att nå våra mål.
Näshulta Intresseförening står som huvudman för projektet som finansieras av Leader Sörmland, och sträcker sig från augusti 2019 - augusti 2021.

Att jobba i ett projekt enligt Leadermetoden går ut på att det är de boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Under två år finns nu möjligheten, att tillsammans med de tre anställda projektledarna, skapa aktiviteter och initiativ som hjälper oss att nå målen.
I projektet finns också ett antal delmål som vi ska uppnå, bl.a fem nystartade företag och fem nyanställningar som kan kopplas till projektet. Vi ska skapa samverkansytor mellan friskolan, föreningarna och företagen, samt mellan bygden och samhällsaktörer i stort. Det ska ha tillskapats tio nya tomter för försäljning.
Vi ska även låta oss inspireras genom workshops, studiebesök, föreläsningar och andra goda exempel runt om i landet!

Näshulta Vision är Näshultabornas eget projekt som de ska fylla med innehåll och kraft - en unik möjlighet som vi hoppas att många vill vara med och dela. Vår förhoppning är, när projektet är slut, att vi inte bara skapat initiativ som lever vidare, utan också kan påvisa att bygden gemensamt tar ansvar för sin utveckling och att det är tillsammans som vi skapar framtidens Näshulta.

Låter detta intressant?

Om du vill vara en del av vårt fortsatta arbete är du välkommen att söka medlemskap i vår Facebook-grupp "Näshulta Vision". Där postas löpande information om projektet.
Har du inte Facebook så kan du kontakta någon av oss projektledare:

Åse Haukebö Roos: 070-510 45 43, ase@nashulta.se

Kristina Larsson: 070-279 57 44, kristina@lykaliak.se

Elin Ericsson: 070-311 90 60, elin@hokarr.com