JUST NU
Nyhet 1
Det här är en inledande text om nyheten
Nyhet 2
Det här är en inledande text om nyheten
Nyhet 3
Det här är en inledande text om nyheten

Framtid

Näshulta är vi som bor här, platserna vi förvaltar och upplevelserna vi skapar tillsammans.

Aktuella aktiviteter

Vi verkar för en
hållbar framtid

Vi skapar samverkansytor mellan friskolan, föreningarna och företagen, samt mellan bygden och samhällsaktörer i stort. Vi vill visa att landsbygden är en kraft att räkna med genom ett gemensamt arbete.

Artiklar från Näshulta

VISION

Vi utvecklar landsbygden tillsammans

Näshulta Vision är en gemensam blick framåt och ett löpande samspel för att nå våra mål.

Läs vidare