UPPTÄCK

Kovandringen

På gården Magdakullan i Näshulta föder man upp kor av den gamla lantrasen Rödkulla.

Den är en av Sveriges äldsta nötkreatörsraser och var mycket nära att försvinna på 80-talet, men genom att man startade ett arbete för att öka intresset för rödkullan hos lantbrukare lyckades den bevaras.

Varje lördag visar Christer på Magda Säteri upp rödkullorna för intresserade besökare.

På sommaren går man till en beteshage och vintertid hälsar man på korna och deras kalvar i ladugården. Christer berättar med stor entusiasm om rödkullan och dess bakgrund, kalvarna, hagmarker och Magdas filosofi kring djurhållningen.

Kovandringen äger rum varje lördag kl 14.00 – 14.30 och är helt kostnadsfri.

Magdakullans hemsida