UPPTÄCK

Stenar

Stenar i Näshulta

Runt om i Näshulta finns flera så kallade jättekast, stora stenar som under istiden flyttades med inlandsisen och i glaciärer. När isen smälte så hamnade dessa stora flyttblock på marken på de mest underliga sätt. Förr i tiden sades det att stenarna hade kastats av jättar på grund av deras ofta märkliga placering, därav ordet ”jättekast”.

En av dessa stenar kallas "Jättarnas bord" och ligger i skogen, söder om Lilla Vessinge. Ett område där det finns förhållandevis många stora stenar är inom trakten från Ekudden - Haneberg - St Gustavsberg - Hökärr - Ekudden. Det ligger även ett berg på gärdet mellan Åstorp och Knutstorp. Likaså finns tre stycken stora stenar på Spetbymarken.

Varför inte ta familjen på stenjakt?