Näshulta Hembygsförening

Välkommen till hembygdsföreningens hemsida!

Kontakta oss

Ni kan kontakta oss per telefon eller e-post.

Ordförande: Torbjörn Andersson

tel;  070 630 16 34

Kassör: Ann-Britt Eriksson

tel. 070 830 40 86

nashulta.hbf@gmail.com

Vårt swishnummer är 123 60 223 70 glöm inte att ange vad det gäller!

Medlemsskap

Bli medlem i Näshulta Hembygdsförening

Vårt plusgirokonto 13 72 24 - 2

Årsavgiften är 150:-/person
Glöm inte att ange namn och adress

Varje ny medlem får ett Startpaket som består av böckerna:

Alla Tiders Näshulta

Näshultabygden (Årsskriften)

Näshulta Telefonkatalog

samt 1 st.  Dekal (Näshultavapnet)

Styrelsen 2024

Ordförande
070 630 16 34
Vice ordförande
070 664 59 71
Kassör
070 830 40 86
Sekreterare
070 324 55 89
Ledamot
070 628 85 17
Ledamot
070 303 05 37
Ledamot
070 830 17 19
Ersättare
073 899 95 21
Ersättare
070 227 87 61
Ersättare
070 570 41 22