Näshulta Hembygsförening

Välkommen till hembygdsföreningens hemsida!

Om hembygdsföreningen

Näshulta Hembygdsförening bildades 1986. Antalet medlemmar är i dag ca. 850st. Flera av dessa bor inte i Näshulta men har rötter eller någon annan anknytning till bygden. Hembygdsföreningens arbete är att värna om och vårdabygden med allt vad det innebär.

I stadgarna står det att föreningens uppgift är:

Att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl a genom:

  • att befrämja kunskap om och känsla för hembygden och dess värdefulla traditioner ur historisk och kulturell synpunkt.
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen, samt vid samhälls- och miljöplanering.
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.
  • att samarbeta med kommunala organ, kulturorganisationer och lokala föreningen inom verksamhetsområdet, samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Föreningen skall vara partipolitiskt obunden.